ตู้พ่นละอองฆ่าเชื้อ : Disinfection Cabins
Card image cap

ตู้พ่นละอองฆ่าเชื้อโควิด-19

สถานะการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ทำให้ประเทศไทยและทั่วโลกประสบปัญหาทางด้านสุขภาพและความสูญเสียทางเศรษฐกิจอย่างไม่เคยปรากฎมาก่อน ทางบริษัทแมกซ์เคลนได้พัฒนาต้นแบบตู้พ่นละอองฆ่าเชื้อนำไปติดตั้งเพื่อป้องกันและยับยั้งการปนเปื้อนตามร่างกายและเสื้อผ้าของผู้คนที่จำเป็นต้องไปปฎิบัติงาน, ติดต่อหน่วยงาน,เข้าออกสถานที่ที่มีโอกาศเสี่ยงการติดเชื้อโดยไม่ได้ตั้งใจ

Read More →
Card image cap

ตัวอย่างนำไปใช้

บริเวณทางเข้าออกโรงงาน,สถานบริการ,โรงพยาบาล,สถานีขนส่ง,ตลาด,ทางเข้าห้างสรรพสินค้า, โรงเรียน,สถานที่ราชการ

Read More →
Card image cap

น้ำยาฆ่าเชื้อ

ทางบริษัทได้ผลิตและนำเข้าเคมีภัณฑ์ที่ใช้ในการฆ่าเชื้ออย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลากว่า 10 ปี ทั้งที่เป็นสารทำความสะอาดและฆ่าเชื้อสำหรับภาคอุตสาหกรรม,พาณิชยกรรมและครัวเรือน โดยจัดจำหน่ายทั้งค้าปลึกและค้าส่งไปยังกลุ่มลูกค้าที่เป็นผู้ใช้และตัวแทนจำหน่ายที่มีความจำเป็นต้องใช้อย่างเอาใจใส่เสมอมา.

Read More →